רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J23.13 + T-S 13J27.17

מכתב T-S 8J23.13 + T-S 13J27.17
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "Glimpses from the Cairo Geniza on Naval Warfare in the Mediterranean and on the Mongol Invasion," in Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida (Roma: Istituto per l'Oriente, 1956), vol. 1.
  ל, digital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • p. 403–04
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 4. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #831