רשימה או טבלה: ENA 3982.12

רשימה או טבלה ENA 3982.12

תגים

תיאור

List in Arabic script. Accounts?

ENA 3982.12 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3982.12 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3982.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain