רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J27.1

מכתב T-S 13J27.1
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "מכתב אל הרמב"ם בענייני ההקדשות וידיעות חדשות על צאצאיו הנגידים‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 34, no. 3 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1965), 232-256.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 248
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה