מסמך שלטוני: ENA 3970.9

מסמך שלטוני ENA 3970.9

תגים

תיאור

Receipt for Abu Sahl the teacher (al-muʿallim). Possibly a tax receipt, Fatimid.

ENA 3970.9 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3970.9 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3970.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain