מסמך שלטוני: ENA 3969.7

מסמך שלטוני ENA 3969.7

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid.

ENA 3969.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3969.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3969.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain