מסמך שלטוני: ENA 3969.10

מסמך שלטוני ENA 3969.10

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid.

ENA 3969.10 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3969.10 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3969.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain