מסמך שלטוני: ENA 3968.21

מסמך שלטוני ENA 3968.21

תיאור

Official-looking small receipt. ENA 3968.21 and ENA 3968.23 appear to be in the name of the same person (Ḥusayn b. [...]). Needs examination.

ENA 3968.21 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3968.21 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3968.21: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain