רשימה או טבלה: ENA 3968.11

רשימה או טבלה ENA 3968.11

תיאור

Business accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Mentions Bū Saʿd b. Ibrāhīm.

ENA 3968.11 verso

verso

תיעתוק

תרגום

ENA 3968.11 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3968.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain