רשימה או טבלה: ENA 3966.14

רשימה או טבלה ENA 3966.14

תיאור

List, including several types of produce and herbs.

ENA 3966.14 verso

verso

תיעתוק

תרגום

ENA 3966.14 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3966.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain