מסמך משפטי: ENA 3966.10

מסמך משפטי ENA 3966.10

תיאור

Jottings/drafts of an order of payment addressed to Abū l-Ḥasan. The year is written at least once but is difficult to read.

ENA 3966.10 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3966.10 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3966.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain