מסמך משפטי: ENA 3965.11

מסמך משפטי ENA 3965.11

תגים

תיאור

Deed of lease for an apartment (ṭabaqa). In Arabic script. Dated: 25 Ṣafar 919 AH = 2 May 1513 CE. Lessee: Manṣūr b. Najīb (b.) Manṣur. Also mentions another merchant Hibatallāh b. Mufaḍḍal. Needs further examination.

ENA 3965.11 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3965.11 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3965.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain