מסמך שלטוני: ENA 3954.1

מסמך שלטוני ENA 3954.1

תגים

תיאור

Petition or formal letter from ʿAbdallāh b. Bū Bakr to ʿIzz al-Dīn the amīr shikār (master of the hunt). In Arabic script. Dating: Mamluk-era. Only the first few lines are preserved (tarjama, basmala, and first two lines of the actual document, beginning with a taqbīl), and there is an address on verso. ASE

ENA 3954.1 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3954.1 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3954.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain