סוג לא ידוע: ENA 3953.10

סוג לא ידוע ENA 3953.10

תגים

תיאור

Arabic script (VMR)

ENA 3953.10 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3953.10 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3953.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain