מסמך שלטוני: ENA 3952.3

מסמך שלטוני ENA 3952.3

תגים

תיאור

Fiscal account, probably Fatimid. Dates include 507H and 510H.

ENA 3952.3 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3952.3 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3952.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)