מסמך שלטוני: ENA 3951.7

מסמך שלטוני ENA 3951.7

תגים

תיאור

Tax receipt, Ayyubid. Dated: 7 Muḥarram 607 AH = 1 July 1210 CE. The payment is made (min jihat) by a government employee (al-mustakhdam); the name Fakhr b. Yūsuf appears at the end of the line.) Cf. T-S AS 177.73 (PGPID 37030).

ENA 3951.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3951.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3951.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)