מסמך שלטוני: ENA 3945.8

מסמך שלטוני ENA 3945.8

תגים

תיאור

Tax receipt, late Fatimid, for the jizya payment of a Jewish person (name difficult to read), with registration mark - 'al-ḥamdu lil-lāh al-wāḥid al-ḥaqq', praise be to God who is One and He alone is the truth. Trigger: addā. Dated 562/1166-67. MR, YU.

ENA 3945.8 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3945.8 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3945.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain