מסמך שלטוני: ENA 3945.5

מסמך שלטוני ENA 3945.5

תגים

תיאור

Receipt for the capitation tax (jizya) in Fustat for Mawhūb b. Ghālib, a Christian. Dated: 537 AH = 1142/43 CE (previous PGP descriptions gave the date as 514 or 517). There are two registrations marks; 'al-ḥamdu lil-lāh al-muʿīn al-dāʾim', praise be to God who is the steadfast supporter, and 'al-ḥamdu lil-lāh waḥdahu karīm niʿamuhu', praise be to God who is one, generous are his benefactions.

ENA 3945.5 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3945.5 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3945.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain