רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J22.26

מכתב T-S 13J22.26
 1. ציטוט
  Dotan Arad, "Documents in Arabic and Judeo-Arabic Relative to the History of the Jewish Community in Jerusalem‎" (in Hebrew), in The History of Jerusalem: The Mamluk Period (1260-1517)‎ (Jerusalem: Yad Ytzhak Ben Zvi Publishing House, 2013), 451-71.
  למהדורה ראה
  • pp. 464-465
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה