מסמך שלטוני: ENA 3943.7

מסמך שלטוני ENA 3943.7

תגים

תיאור

Tax receipt, mentioning the tax was credited towards the treasury. Trigger/subtype: "waṣala li-bayt al-māl."

ENA 3943.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3943.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3943.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain