רשימה או טבלה: ENA 3942.11

רשימה או טבלה ENA 3942.11

תיאור

Accounts of the expenses for a maṭbakh (sugar refinery or kitchen), headed "al-maṣrūf fī maṣāliḥ al-maṭbakh al-mubārak." Dated: Jumādā II 632 AH = February/March 1235 CE. The beginnings of a couple of line items are preserved. Pinholes at the margin ~4mm apart.

ENA 3942.11 verso

verso

תיעתוק

תרגום

ENA 3942.11 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3942.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain