רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J22.20

מכתב T-S 13J22.20
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein and Marina Rustow, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition