רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S 13J22.19

טקסט ספרותי T-S 13J22.19
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה