סוג לא ידוע: ENA 3938.14

סוג לא ידוע ENA 3938.14

תגים

תיאור

Arabic script (VMR)

ENA 3938.14 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3938.14 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3938.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)