רשימה או טבלה: ENA 3938.12

רשימה או טבלה ENA 3938.12

תיאור

Jottings in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

ENA 3938.12 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3938.12 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3938.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)