מסמך שלטוני: ENA 3936.3

מסמך שלטוני ENA 3936.3

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid. One registration mark; 'al-ḥamdu lil-lāh al-wāḥid al-ḥaqq'. Blank verso. Perforated for binding.

ENA 3936.3 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3936.3 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3936.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)