מסמך שלטוני: ENA 3936.1

מסמך שלטוני ENA 3936.1

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid. Two registration marks; 'al-ḥamdu lil-lāhi l-muwaffiq li-ḥamdihi' and 'al-ḥamdu lil-lāh ḥamd al-shākirīn'. Blank verso. Perforated for binding.

ENA 3936.1 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3936.1 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3936.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)