מסמך שלטוני: ENA 3935.5

מסמך שלטוני ENA 3935.5

תגים

תיאור

Capitation tax receipt, Fatimid. For Abū Naṣr b. Yūsuf (someone with this name also appears in T-S 10J30.15). One registration mark: al-ḥamdu lil-lāh ḥamd al-shākirīn. Written in the month of Jumādā II of an undeciphered year in the sixth century AH. Blank verso. Perforated for binding.

ENA 3935.5 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3935.5 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3935.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain