מסמך משפטי: ENA 3934.5

מסמך משפטי ENA 3934.5

תגים

תיאור

Legal document. In Arabic script. Badr al-Dīn al-Ḥāmī(?) does something with Fatḥallāh al-Yahūdī on a certain date. The document is dated, but needs to be deciphered.

ENA 3934.5 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3934.5 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3934.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)