מסמך משפטי: ENA 3934.11

מסמך משפטי ENA 3934.11

תיאור

Legal document (iqrār) in Arabic script. Torn; only the right half is preserved. The term taṣāduq (settlement) appears in it. Dating: Probably late Mamluk or early Ottoman era. Verso is a list of figures, maybe payments toward the debt from the document on recto.

ENA 3934.11 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3934.11 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3934.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)