מסמך שלטוני: ENA 3931.7

מסמך שלטוני ENA 3931.7

תגים

תיאור

Tax receipt in the hand of the jahbadh Mīkhāʾīl b. ʿAbd al-Masīḥ for the tax farm of Abū l-Ḥasan b. Wahb. Reused on verso for an account.

ENA 3931.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3931.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3931.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)