מסמך שלטוני: ENA 3931.5

מסמך שלטוני ENA 3931.5

תגים

תיאור

Tax receipt from the archive of Abū l-Ḥasan b. Wahb. On verso there are accounts of some sort (mentioning Manṣūr b. [...]), unclear if this is a reuse or is the original document which was then reused.

ENA 3931.5 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3931.5 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3931.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)