סמי ספרותי: ENA 3925.1 + ENA 3925.2

סמי ספרותי ENA 3925.1 + ENA 3925.2

תגים

תיאור

Ottoman?

ENA 3925.1 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3925.1 verso

verso

ENA 3925.2 recto

recto

ENA 3925.2 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3925.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 3925.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)