סוג לא ידוע: ENA 3924.13

סוג לא ידוע ENA 3924.13

תגים

תיאור

Arabic script (VMR)

ENA 3924.13 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3924.13 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3924.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain