סוג לא ידוע: ENA 3924.11

סוג לא ידוע ENA 3924.11

תגים

תיאור

Title page in red ink of an Arabic literary text. Pinholes at the margin ~4–5mm apart, secondary use since they're on the left of recto. That, the imprint of another text and traces of glue and leather suggest use in a book binding.

ENA 3924.11 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3924.11 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3924.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain