רשימה או טבלה: ENA 3922.8

רשימה או טבלה ENA 3922.8

תגים

תיאור

Account in Arabic script. Maybe an official/state document. Dating: No earlier than 1425 CE, based on the use of the currency ashrafī which was first minted under Sultan al-Ashraf Barsbay in this year. Pinholes in the margin (like the other folios in ENA 3922), and traces of glue and/or leather.

ENA 3922.8 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3922.8 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3922.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain