רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J20.26

מכתב T-S 13J20.26
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • #417
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 4. ציטוט
  A. L. Udovitch, unpublished editions.
  כולל digital edition