רשימה או טבלה: ENA 3776.7

רשימה או טבלה ENA 3776.7

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and in Arabic script.

ENA 3776.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3776.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3776.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain