רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J20.18

מכתב T-S 13J20.18
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 300-301