סמי ספרותי: ENA 3710.4

סמי ספרותי ENA 3710.4

תגים

תיאור

Bifolio from an astronomical text in Arabic script mentioning Ptolemy, with marginal jottings (observations?) in both Arabic script and Judaeo-Arabic.

ENA 3710.4 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3710.4 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3710.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain