סוג לא ידוע: ENA 3399.7

סוג לא ידוע ENA 3399.7

תגים

תיאור

Arabic script (VMR). Small fragment containing the remnants of three lines of text.

ENA 3399.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3399.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3399.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain