מכתב: ENA 3287.1

מכתב ENA 3287.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from (Abū Saʿd) Ibrāhīm b. Sahl al-Tustarī (d. 1048) to [...] b. ʿAzarya. In Arabic script. The most common [...] b. ʿAzarya in the Geniza is Daniel b. ʿAzarya, but there are also attestations of Yosef b. ʿAzarya, Efrayim b. ʿAzarya, and Shemuel b. ʿAzarya. The last of these, Shemuel b. ʿAzarya b. Mevasser, is known to have been a Qaraite leader in Fustat (he is the addressee of Bodl. MS heb. b 11/10), so he may be the best candidate here. Only the address on verso and the first two lines on recto have been preserved. Reused for something that is probably a Hebrew literary text, but could potentially be a communal letter or a copy of one. Needs examination. ASE

ENA 3287.1 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3287.1 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3287.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain