רשימה או טבלה: ENA 3280.6

רשימה או טבלה ENA 3280.6

תגים

תיאור

Geomancy.

ENA 3280.6 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3280.6 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3280.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)