רשימה או טבלה: ENA 3046.5

רשימה או טבלה ENA 3046.5

תגים

תיאור

Account in Arabic script, Ottoman period.

ENA 3046.5 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3046.5 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3046.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain