מסמך שלטוני: ENA 2969.7

מסמך שלטוני ENA 2969.7

תגים

תיאור

Nine lines in two different hands; one hand seems to be a chancery hand and the other one is not as elegant. The document starts with a basmala and then becomes relatively difficult to read. The first line reads '..Lawlā l-ḥāl fī l-ḥad li-l-ḥukm'. Contains "innā" as well as "lām" multiple times, possibly "mālik" and "mamluk". Towards the end, the writer also mentions that he doesn't grieve upon something, 'lam yaḥzun ʿalā'.

ENA 2969.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2969.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2969.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain