סוג לא ידוע: ENA 2875.29

סוג לא ידוע ENA 2875.29

תגים

תיאור

Verso: Contains a few words in Arabic script. Recto: The main text on this fragment is a prayer in Judaeo-Arabic. VMR. ASE

ENA 2875.29 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2875.29 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2875.29: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain