רשימה או טבלה: ENA 2710.65

רשימה או טבלה ENA 2710.65

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script. Very neat. Late. There is also a short list of Talmudic tractates, and, on verso, pen trials and lines of Hebrew poetry. VMR. ASE.

ENA 2710.65 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2710.65 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2710.65: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain