רשימה או טבלה: ENA 2442.1

רשימה או טבלה ENA 2442.1

תגים

תיאור

Accounts, probably. In Arabic script and Hebrew script. Dating: The Hebrew script appears late. VMR. ASE.

ENA 2442.1 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2442.1 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2442.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain