רשימה או טבלה: ENA 2416.42

רשימה או טבלה ENA 2416.42

תגים

תיאור

Documentary text: There are three text blocks in Arabic script, probably remnants of accounts. "With Ismāʿīl. . . ." Literary (and main) text: A kabbalistic essay on something involving the books of the Torah (divination? achieving your heart's desire?). Dating: Late. VMR. ASE.

ENA 2416.42 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2416.42 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2416.42: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain