רשימה או טבלה: ENA 2148.95

רשימה או טבלה ENA 2148.95

תיאור

Two names in Hebrew script: Shelomo b. David and Riḍā b. Yeshuʿa.

ENA 2148.95 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2148.95 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2148.95: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain