רשימה או טבלה: ENA 1178.21

רשימה או טבלה ENA 1178.21

תגים

תיאור

Accounts in beautiful Arabic script and eastern Arabic numerals. Late. VMR. ASE.

ENA 1178.21 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 1178.21 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 1178.21: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain